Czy są jakieś dodatkowe koszty poza ceną pakietu?

Nie, nie ma żadnych dodatkowych kosztów, wszystko uwzględnione jest w pakiecie.